Statuten

De statuten kunt u onder downloads vinden maar nu u hier toch bent …
kunt u ook op de link “statuten” klikken.

Omdat er een splitsing heeft plaatsgevonden in het eigendom van onze 8 flats, waardoor 4 flats zijn overgegaan naar verhuurder Stedelink en 4 flats zijn overgegaan naar verhuurder Woonbron; was het noodzakelijk om de statuten te wijzigen.

Hiervoor is op 13 april 2023 een Wijzigingsvoorstel Statuten VOOH opgesteld.

Op 1 juni 2023 is een Algemene Leden Vergadering georganiseerd om de leden te laten stemmen over deze wijzigingen. De kascommissie heeft de stemmen geteld met als uitslag: er waren onvoldoende leden aanwezig (géén 2/3 van het totaal aantal van 297 leden) om een rechtmatige stemming uit te voeren.

Op 29 juni 2023 is een nieuwe ALV georganiseerd, hier waren 34 stemgerechtigde leden die allen bij binnenkomst een stembriefje hebben ontvangen. Ook nu weer heeft de kascommissie de telling verzorgd met als uitslag: 32 leden vóór het wijzigingsvoorstel, 1 lid stemde tegen en 1 stem was ongeldig. Omdat meer dan 2/3 van de aanwezige leden hebben vóór gestemd in deze vergadering, is hierbij het Wijzigingsvoorstel Statuten VOOH dd 13-04-2023 aangenomen! Vervolg is dat het wordt aangeleverd bij de notaris om het verder te verwerken in een nieuwe versie van onze statuten.

Het goedgekeurde Wijzigingsvoorstel Statuten VOOH is hieronder terug te vinden en na te lezen.

Wijzigingsvoorstel Statuten VOOH