Moeilijke woorden

Op deze pagina vindt u moeilijke woorden, afkortingen en termen die vaak worden gebruikt.

Google Translate:
Bent u van buitenlandse afkomst en heeft u de teksten op de website liever in uw eigen taal?

Do you speak a language other than Dutch? You can translate this website into your own language.

 

VOOH = Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats. U zit nu op de website van de VOOH. Wij behartigen uw belangen als vereniging.
GBA = Gemeentelijke Basis Administratie. Dit is het bestand van de Gemeente Zuidplas waar u ingeschreven staat (en waar u woont).
IBRI = (noemen ze ook wel IB60) is een inkomensverklaring waarin staat wat uw inkomen is. Deze is kosteloos opvraagbaar bij de belastingdienst.
DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs. Via DUO kunt u o.a. studiefinanciering aanvragen.

Medehuurder / Inwoning = Dit zijn twee verschillende termen die u uit elkaar moet halen.
Een medehuurder is iemand waarmee u een gemeenschappelijke huishouding voert. Met andere woorden: b.v. uw partner. U kunt hem/haar/hen pas na twee jaar samenwonen als medehuurder opgeven bij Woonbron. Het formulier hiervoor vindt u hier.
Een inwoner is iemand waarmee u gaat samenwonen. Dat kan een partner zijn, een familielid of een vriend/vriendin. U moet daarvoor toestemming vragen bij de woningbouwvereniging.
Het formulier hiervoor vindt u hier.

Huurdersverklaring = Een verhuurderverklaring is een verklaring waarin onder meer staat hoe uw woon- en betalingsgedrag is geweest de afgelopen twee jaar. Als u gaat verhuizen, dan kan uw nieuwe verhuurder u vragen om een verhuurdersverklaring.

CPRW = Concern Participatieraad Woonbron

RBRW = Regionale Bewonersraad Woonbron

FC = Flatcommissie = Elke flat heeft zijn eigen flatcommissie. Weet u wie uw contactpersoon is in uw flat?

Bewonerscommissie = Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van een aantal gebouwen. Een bewonerscommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Woonbron als het gaat om servicekosten, vernieuwingen/aanpassingen aan het gebouw, groenonderhoud, schoonmaak en activiteiten voor bewoners. Samen met onze complexbeheerders en sociaal beheerders signaleren zij zaken die spelen op het gebied van leefbaarheid. Het VOOH vervult de taak als Bewonerscommissie voor u!

Bewonersraad = De bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners in een gebied of gemeente. Zij streeft naar voldoende betaalbare woningen in een prettige, veilige en gezonde omgeving, een goede en duurzame basiskwaliteit, goed onderhoud en een goede dienstverlening. Bewonerscommissies kunnen zich aansluiten bij de bewonersraad. De bewonersraad ondersteunt de bewonerscommissies op verschillende onderwerpen en is een belangrijke gesprekspartner voor Woonbron als het gaat om bijvoorbeeld lokaal beleid.

 

Pagina wordt nog verder uitgebreid …