Contributie

Wilt u als bewoner van de “Woonbronflats” (de Wilg, de Meidoorn, de Esdoorn en de Iep) lid worden van onze VOOH dan kan dit voor slechts € 3,50 per jaar. U kunt zich aanmelden op het secretariaat van de VOOH, de Iep 40, of via een mail naar secretariaat@vooh-nieuwerkerk.nl.

 

Voor de Linde, de Els, de Beuk en de Populier (van Stedelink) geldt onderstaand:

Beste oud-leden van de VOOH,
Het voelt nog erg vreemd, om u aan te moeten spreken als oud-leden van onze bewonersvereniging, de VOOH.
Maar helaas is het toch werkelijkheid geworden na onze laatste algemene ledenvergadering van 29 juni jl.
Inmiddels hebt u een eigen nieuwe bewonerscommissie die alle flat-gebonden zaken bespreekt met uw verhuurder
Stedelink. De VOOH doet hetzelfde met huurderscorporatie Woonbron voor De Wilg, De Meidoorn, De Esdoorn en
De Iep.
De verantwoordelijkheid voor alle andere zaken, zoals bijv. de groenvoorziening, bestrating en veiligheid blijft bij de
VOOH liggen.
Wij hopen van harte dat deze nieuwe situatie goed zal werken in uw aller belang. We hebben er vertrouwen in dat
dat daadwerkelijk zo zal zijn.
Zoals u al las in onze laatste nieuwsbrief van juli 2023, heeft een aantal mensen van de “Stedelinkflats” aangegeven
lid te willen blijven van de VOOH. Wij vinden dat erg fijn.
Daarom hebben wij besloten hiervoor een bijzonder lidmaatschap in het leven te roepen. Dit houdt in:
– u ontvangt onze nieuwsbrieven en jaarlijkse boekje
– u bent welkom op de algemene ledenvergaderingen
– u hebt geen stemrecht op de ledenvergaderingen i.v.m. de Woonbron-gerelateerde onderwerpen
– de jaarcontributie (m.i.v. 01-01-2024) bedraagt € 2,-

Wanneer u belangstelling hebt voor zo’n bijzonder lidmaatschap, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de VOOH: De Iep 40.
Hebt u nog vragen, dan kunt u die ook bij het secretariaat in de bus doen of u mailt naar:
secretariaat@vooh-nieuwerkerk.nl.
Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de VOOH