Gelezen in Hart van Holland dd 15 november 2023:

De belasting op onroerende goederen (OZB) gaat volgend jaar minder fors omhoog dan het college had voorgesteld. De gemeenteraad heeft in de begroting geld gevonden, waardoor de ozb niet met 23 procent, maar met 12 procent stijgt.

De raad zet daarvoor een streep door een aantal uitgaven. Zo wordt er drie ton minder gereserveerd voor de groei van Zuidplas en wordt een positief saldo van ruim vier ton ingezet om de stijging van de ozb te temperen. De raad besloot daarnaast het gemeentelijk budget voor de inhuur van externe krachten te verlagen met 250.000 euro. De raad draaide nog twee voorgenomen bezuinigingsmaatregelen terug. De begraafkosten worden niet verder verhoogd en de subsidie voor maatschappelijke organisaties niet bevroren.

Zuidplas moest om de begroting voor komend jaar rond te krijgen, bijna vijf miljoen euro bezuinigen. Zo versobert de gemeente het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en worden ook investeringen daarin komend jaar beperkt. De najaarsnota over 2023 laat al een groot financieel tekort zien en daardoor is de financiële positie van Zuidplas snel aan het verslechteren. De gemeente heeft nog wel reserves, maar die naderen, zoals wethouder Jan Willem Schuurman het zei, de ‘grens van het acceptabele’.

Het college staat voor de uitdaging om ook voor de jaren vanaf 2025 een financieel evenwichtig beleid te voeren om investeringen in alle dorpen mogelijk te maken. Als er niets gedaan wordt aan het huidige uitgavenpatroon en de inflatie en rente hoog blijven, zal Zuidplas in grote financiële problemen komen. “We kijken dan ook verder dan komend jaar”, zei Schuurman. “We richten ons op een evenwichtige en stabiele begroting voor meerdere jaren”.

Een groot deel van de problemen is veroorzaakt doordat Zuidplas, net als andere gemeenten, onvoldoende middelen vanuit het Rijk krijgt voor het uitvoeren van wettelijke regelingen. Er is nog geen zicht op verbetering van de situatie, erkende het college. Wel voert de VNG,  de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een flinke lobby in Den Haag. (bron: Erik van Leeuwen, HvH Zuidplas 15 november 2023)