Op 27 november is er een speciale DB vergadering in verband met het ondertekenen van de prestatieafspraken, die de Gemeente Zuidplas heeft gemaakt met de wooncorporaties, op 12 december 2023. Leden van het DB zijn bij deze overleggen aanwezig geweest.

Wij zullen de gemaakte afspraken kritisch bekijken en met elkaar overleggen of dit de weergave is waarvoor wij kunnen tekenen!

Het betreft hier de afspraken die zijn gemaakt voor 2024, daarnaast is er ook een globale lange termijn planning gemaakt waarin de doelstellingen voor de jaren ná 2024 zijn opgenomen.

 

Op 12 december is er een vergadering met Woonbron omtrent de energie labels.

Woonbron heeft de door ons aangeleverde energie labels inclusief de rekenmethode die door de fa. Enven is gehanteerd bestudeerd en vergeleken met hun eigen berekeningen (daterend uit de periode van Vestia) en zal met een reactie komen op de verschillen.

Wij streven ernaar dat onze (steekproefsgewijze) vastgestelde energie labels zullen worden overgenomen naar alle andere relevante woningen zodat er weer eenheid bestaat tussen de diverse labels.

 

 

 

 

Door admin