Op donderdag 25 mei van 10.00-13.00 uur gingen we met elkaar opruimen!

Dit is een onverwacht groot succes geworden, vooraf was het heel moeilijk om in te schatten hoeveel grofvuil er zou worden aangeboden.

 

 

De oorspronkelijke twee containers waren binnen een half uur vol!

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar daarnaast groeide de berg grofvuil gestaag en dus werd er koortsachtig rond gebeld om extra containers te krijgen, dat viel nog niet mee.

 

 

 

 

 

Uiteindelijk is dat gelukt, er kwamen 4 containers (!) bij en met gezamenlijke inspanning werd alles in deze 4 extra containers gestouwd. Om drie uur waren 5 van de 6 containers afgevoerd en alles weer netjes opgeruimd.

 

 

 

 

Bij de beide containers lag een intekenlijst waarmee de bewoners mee konden dingen naar een prijs. Voor de Esdoorn / de Iep container was mw. v. d. Polder uit de Iep de gelukkige en voor de Meidoorn / de Wilg container was het mw. de Blooijs uit de Wilg die de mooie prijs in ontvangst mocht nemen van Fred de Groot.

 

Daarnaast werd er heel goed gebruik gemaakt van de klusbussen, de mannen hadden hun handen vol aan het verhelpen van kleine reparaties.

 

 

 

 

 

Ook werd er dankbaar gebruik gemaakt van de aangeboden koffie en cake of koekjes. Het weer zat natuurlijk ook heel erg mee.

 

 

 

 

 

Al met al was het zeer geslaagd en er is voorzichtig toegezegd dat het in het najaar nog een keer wordt herhaald, dus dan weer nieuwe kansen om het grofvuil af te voeren.

 

 

 

Door admin